صادق آل محمد صلی الله علیه و آله*** سال « تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»1401

نمایش مستند ومستدل زیبایی های دین***استفاده از مطالب وبلاگ هیچ مشکلی ندارد.

صادق آل محمد صلی الله علیه و آله*** سال « تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»1401

نمایش مستند ومستدل زیبایی های دین***استفاده از مطالب وبلاگ هیچ مشکلی ندارد.

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۱۵ خرداد ۰۰، ۱۶:۱۸ - ناشناس
    احسنت

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:

ﻓﺎﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻗﺎﺋﻤﻨﺎ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ) ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺫﻯ ﻛﻨﺰ ﻛﻨﺰﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺎﺀﺗﻮﻩ ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ. 

ﭼﻮﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻨﺪ، ﻫﺮ ﮔﻨﺠﻰ (ثروت بیکار) ﺭﺍ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻭ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺁﻥ ﮔﻨﺞ ﺭﺍ (ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺩﻡ) ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺎﺣﻜﺎﻡ، ﺝ 4، ﺹ 144، ﺭﻭﺍﻳﺖ 402 به نقل از  -بانک احادیث اهل بیت علیهم السلام


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۴۸
سعید پارسا ارسنجانی

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺎﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ -: ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﻬﺪﻱ ﻭ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺪﺟﻲ ﻳﻔﺠﻞ ﺟﺎﻝٍ ﺑﺼﺮﻩ ﻭ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻠﻀﻴﺎﺀ ﻧﻈﺮﻩ

. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ - ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:

ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺁﻥ (ﻛﺘﺎﺑﻲ) ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﻱ ﺷﺐ ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﺷﺨﺺ ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺗﻮﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ. «ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ، ﺝ 2، ﺹ 170» 

-بانک احادیث اهل بیت علیهم السلام


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۱۱
سعید پارسا ارسنجانی

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺎﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ -: ﺇﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺻﺪﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ. 

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ - ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺍﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﺳﺖ. 

. «ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ 3، ﺹ 422» 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۵۳
سعید پارسا ارسنجانی

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:

ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﻜﺐ ﺍﻟﻔﺘﻦ؛

 ﻫﺮﻛﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ، ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻨﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﻦ 1/341/702

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۳
سعید پارسا ارسنجانی

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻣﻲ‌ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﻛﻮﻧﻮﺍ ﺩُﻋﺎﺓً ﻟِﻠﻨّﺎﺱِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺍَ ﻟْﺴِﻨَﺘِﻜُﻢْ، ﻟِﻴَﺮَﻭﺍ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺍﻟْﻮَﺭَﻉَ ﻭَ ﺍﻟﺎِْﺟْﺘِﻬﺎﺩَ ﻭَ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَ، ﻓَﺎِﻥﱠﱠ ﺫﻟِﻚَ ﺩﺍﻋﻴَﺔٌ؛

ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ، ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﻓﻰ، ﺝ 2، ﺹ 78، ﺡ 14. 


ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺑﻲ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻲ ﺯﺭﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﻧﺪﻩ ﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺮﻍ ﺑﻲ ﭘﺮ ﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻲ ﺑﺮ ﻭ ﺯﺍﻫﺪ ﺑﻲ ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﺩﺭ. ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﺰﻭﻝ ﻗﺮﺁﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻴﺮﺕ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﻞ ﺳﻮﺭﺕ ﻣﻜﺘﻮﺏ. ﻋﺎﻣﻲ ﻣﺘﻌﺒﺪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻬﺎﻭﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﺧﻔﺘﻪ. ﻋﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻋﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺑﻲ ﻋﺴﻞ. ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﻲ ﻣﺮﻭﺕ ﺭﺍﮔﻮﻱ ﺑﺎﺭﻱ ﭼﻮ ﻋﺴﻞ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻲ ﻧﻴﺶ ﻣﺰﻥ 

-گلستان سعدی


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۴ ، ۲۳:۰۵
سعید پارسا ارسنجانی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۲۶
سعید پارسا ارسنجانی
کشور،امروز درگیر جنگ نظامى نیست اما درگیر جنگ سیاسى،اقتصادى و امنیتى است و بالاتر از همه،درگیر جنگ فرهنگى است؛درگیر جنگ است.این را اگر کسى نداند،خواب خواهد ماند.اینکه ندانیددشمن درصدد حمله است و این حمله از کجا وچگونه است،مطمئن باشید شکست میخورید.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۷:۴۸
سعید پارسا ارسنجانی
باید کار جدی انجام بگیرد.ما میتوانیم علیه تحریم ایستادگی کنیم و هدفهای دشمنان را ناکام بگذاریم.اگر نکنیم دشمن برای برنامه هسته ای ما شرط میگذارد و تحریم میکند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۴۴
سعید پارسا ارسنجانی
اگر بنابر تحریم باشد درآینده ملت ایران آنهارا تحریم میکند/بیشترین مجموع نفت وگاز دنیا برای ایران است.گازی که دنیا و اروپا به آن احتیاج دارد/ایران میتواند آنها را تحریم کند اگر لازم باشد.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۵
سعید پارسا ارسنجانی
سالروز پاکترین،زلالترین و مقدس ترین پیوند هستی،روشن ترین تلاقی آیینه و آب، پیوند کوثر باغ نبوی با مظهر احسان و جود تبریک و تهنیت باد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۳ ، ۱۸:۱۵
سعید پارسا ارسنجانی
دفاع 8ساله ملت ایران مجموعه درهم تنیده ای از عظمتهای یک ملت، و شهید و شهادت آن نگین درخشانی است که در این مجموعه شگفت آور،برجسته تر از هر پدیده دیگر به چشم می آید.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۳ ، ۱۶:۱۴
سعید پارسا ارسنجانی
حضرت آیت الله خامنه ای بدلیل عارضه پروستات صبح امروز (دوشنبه17/6/1393) در یکی از بیمارستانهای دولتی، تحت عمل جراحی قرار گرفتند که بحمدلله این عمل با موفقیت به پایان رسید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۳ ، ۰۸:۴۶
سعید پارسا ارسنجانی
جنگ غزه،قدرت دنیای اسلام را نشان داد.ما میتوانیم هردشمنی را به چالش بکشیم/این قدرت میتواند ظلم را برطرف کند،ماقصد سیطره بردنیا نداریم،میخواهیم ظلم را رفع کنیم و میتوانیم
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۲۷
سعید پارسا ارسنجانی
امروز مصلحت بزرگ دنیای اسلام این است که مسلمانان دلشان باهم صاف باشد/دشمن میخواهد مشترکات مسلمانان را نفی کند/تا میتوانید در حج کاری کنید که سوءظنها باطل شود/فرصت حج نباید از دست برود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۲۵
سعید پارسا ارسنجانی
جناح بندی سیاسی اشکالی ندارد اما نباید جامعه را دو قطبی کرد زیرا این کار موجب دل زدگی مردم میشود/مسئله فتنه و فتنه گران، از خطوط قرمز است/وزرا باید مانند جلسه رأی اعتماد،همچنان بر فاصله گذاری با فتنه پایبند باشند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۴
سعید پارسا ارسنجانی
سه چیزفردراازدستیابی به مقامات عالی باز می دارد:کوتاهی همت،کم تدبیری(چاره جویی)وناتوانی دراندیشه.
تحف العقول315
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۳۰
سعید پارسا ارسنجانی
در زمینه ادامه مذاکرات هسته ای،(مذاکره باآمریکا را)منع نمیکنیم و کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز خوب پیش رفتند،دنبال میشود اما این،یک تجربه ذیقیمت بود که متوجه شویم مذاکره باآمریکا،مطلقا تأثیری در کم کردن دشمنی ندارد و بی فایده است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۵۶
سعید پارسا ارسنجانی
بئس الطعام الحرام.
بدترین غذا،غذای حرام است.
غررالحکم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۲۳:۵۷
سعید پارسا ارسنجانی
ای مردم،اعمالتان رابرای خداخالص کنید،زیراخداوند،تنهااعمالی رامی پذیردکه برای اوخالص شده باشد.
غرر-ص85
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۳ ، ۲۳:۵۲
سعید پارسا ارسنجانی
هی میگویند اسرائیل تهدید نظامی میکند وآمریکا مانع میشود/علت مانع شدن این است که حمله برایشان مقرون به صرفه نیست/قاطع میگویم حمله نظامی به جمهوری اسلامی برای هیچ کشوری مقرون به صرفه نیست.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۳ ، ۲۳:۵۱
سعید پارسا ارسنجانی
دانشگاه باید در اختیار کسانی باشد که عاشق پیشرفت علمی هستند نه کسانی که پیشرفت را به هیچ می انگارند/دورانی را گذراندیم که در خود وزارت علوم مانع تراشی میکردند؛اینها نباید تکرار شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۳ ، ۲۳:۱۷
سعید پارسا ارسنجانی
در این چندسال،جامعه قرآنی بحمدالله پیشرفت کرده اما در سطح عمومی جامعه،فاصله باآنچه مطلوب است زیاد است.باید ترتیبی اتخاذ شود که همه مردم با قرآن به نحوی انس داشته باشند
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۳ ، ۲۳:۵۳
سعید پارسا ارسنجانی
امروز دشمن در منطقه روی جنگهای داخلی سرمایه گذاری میکند و چشم امید به جنگ شیعه وسنی دارد تا خود را از دغدغه بیداری اسلامی فارغ کند.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۳ ، ۱۴:۴۰
سعید پارسا ارسنجانی
امروز درعراق تفاله های رژیم صدام و مشتی انسان جاهل دست به جنایت میزنند/آنچه درحال وقوع است جنگ شیعه و سنی نیست،جنگ تروریسم بامخالفان تروریسم و جنگ دلبستگان غرب باطرفداران استقلال ملتهاست.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۳ ، ۱۳:۴۶
سعید پارسا ارسنجانی
آمریکا از روال کنونی عراق یعنی برگزاری انتخاباتی با مشارکت خوب و انتخاب افراد مورد اعتماد مردم،راضی نیست/آنها با استفاده از پسمانده های رژیم صدام بعنوان عناصر تکفیری،میخواهند ثبات و تمامیت ارضی عراق را برهم بزنند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۳ ، ۱۲:۴۷
سعید پارسا ارسنجانی
آنچه در عراق روی داده،جنگ مذهبی نیست/ما با دخالت آمریکاییها و دیگران در عراق بشدت مخالفیم ومعتقدیم دولت و مردم و مرجعیت عراق قادرند این مسئله را تمام کنند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۳ ، ۱۸:۵۳
سعید پارسا ارسنجانی
مادررعایت حال شماکوتاهی نمیکنیم ویادشماراازخاطرنبرده ایم که اگرجزاین بود،گرفتاریهابه شماروی می آوردودشمنان شماراریشه کن می کردند.پس ازخدابترسیدوماراپشتیبانی کنید(بحار-ج3ص175)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۳ ، ۱۸:۱۱
سعید پارسا ارسنجانی
بعضی از مسئولین آن دولت و این دولت فکر میکنند اگر در موضوع هسته ای مذاکره کنند مسئله حل میشود،در سخنرانی اول سال هم گفتم که به مذاکره خوشبین نیستم و بجایی نمیرسد ولی مخالفتی هم ندارم.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۴۲
سعید پارسا ارسنجانی
هرکس دراجرای اوامرخداوندکوشاباشد،خدانیزوی رادردستیابی به حاجتش یاری میکند.(بحار-ج52ص331) میلادنورمبارکباد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۵۷
سعید پارسا ارسنجانی
خدایا...
دلم را گم کرده ام در این تاریکی دنیا...
یاصاحب الزمان:
سرعاشق شدنم لطف طبیبانه توست،ورنه عشق توکجااین دل بیمارکجا،کاش درنافله ات نام مراهم ببری،که دعای توکجا عبد گنه کارکجا.... ولادت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)مبارک باد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۵۹
سعید پارسا ارسنجانی